Начало


    Micro.BG е технология за самостоятелно и бързо изграждане на автоматизация на търговската дейност в магазини и ресторанти, при минимални инвестиции и гарантиран резултат. Micro.BG използва добрите бизнес практики в съвременните компютърни системи и позволява на неспециалисти да достигнат отлични резултати. Micro.BG се основава върху реални инсталации и примери за успешни внедрявания в работещи обекти.

    Micro.BG е предназначен за всички, които имат малък бизнес и желаят за въведат компютърна отчетност в своята дейност. Micro.BG е насочен към хора с минимални компютърни познания и не изисква помощ от специалист. Micro.BG гарантира лесна и безпроблемно внедряване при типови обекти, при минимална инвестиция на пари и време. Micro.BG е система от типа „Направи си сам”, която е основана върху примери и проверени в действие практики. Micro.BG не използва скъп консултантски труд, вместо това са предоставени шаблони за работа и сертифициран хардуер, който е лесен за настройка.

    Micro.BG позволява инсталация и изграждане на системата преди нейното закупуване. Micro.BG е Try & Buy. Реалното заплащане на продуктите може да стане едва след като клиентът се убеди в нейната функционалност и реши да я използва в бизнеса си.

Micro.BG е изгодна и лесна технология за автоматизация на дейността, която всеки може да си направи сам.


    Micro.BG е професионално решение, което се базира върху популярната компютърна система Microinvest Склад Pro и използва доказани ресурси и механизми за работа.

    Micro.BG гарантира следните резултати:
     Ниски разходи за първоначална покупка и внедряване на системата;
     Ниски разходи за поддръжка на системата, без участието на специалисти;
     Бързо внедряване и съкратено обучение;
     Стабилност при работа и максимален обхват на автоматизацията;
     Ефективна и бърза работа на операторите и оптимизиран процес;
     Защита на данните от срив или външна намеса.

    Micro.BG постига максимални резултати чрез минимална инвестиция.

    Голяма част от съвременните търговски обекти представляват малки магазини и ресторанти. Въпреки че това са най-разпространените и динамични обекти, в тях съществуват редица ограничения в количеството персонал и инвестициите в техника. Едновременно с това, контролът и мениджмънта на дейността са неразделна част от успешния бизнес на всеки търговски обект. Именно затова автоматизацията на обекти от такъв клас е особено важна, като изискванията са много специфични и включват проследяване, управление и анализ на операциите от собствениците и мениджърите. Micro.BG е решение с фокус върху бизнес от този клас.

    Micro.BG е съвкупност от технология, примери и програмно осигуряване за постигане на достъпна автоматизация. За да използвате Micro.BG следвайте следното упътване: Micro.BG Tutorial

* Внимание, част от материалите в Micro.BG водят до външни сайтове и адреси. Това е нормално, защото Micro.BG е технология, която разчита на вече изготвени програмни продукти от различни производители.


Начало | Цел | Решения | Внедряване | Системи | Ресурси | Клиенти | Обекти | Информация | Галерия