Регистрация

Получавайте автоматично поръчки от клиенти

В Micro.bg могат да се дефинират потребители, които да имат достъп единствено до поръчки. По този начин вие можете да предоставите достъп на ваши клиенти, които сами да правят поръчките си в системата. Това елиминира необходимостта от телефонен разговор, от допълнителни уточнения и излишен персонал. Вашите клиенти сами разглеждат номенклатурата, цените и сами решават какво да поръчат. Вие получавате готови поръчки, които с няколко клика преобразувате в продажби или други документи.

 

За удобство гледайте този видео урок с необходимите настройки, които трябва да направите, за да се възползвате от тази функционалности.

Коментари

Все още няма запитвания или коментари към тази статия