Регистрация

Новости и оптимизации в Micro.bg към 11.01.2018 г.

Акцентите в новостите са:

  • Детайлна справка Разплащания;
  • Създаване селекция от избрани партньори;
  • Групова смяна на търговски отстъпка при партньори (с бутона Действия с избраните);
  • Включване на селекция партньори в Ценови правила;
  • Възможност за настройка на шаблон за извършване или не на печат на колоната, указваща ДДС ставката на стоката (настройка е обща за всички документи);
  • Добавен шаблон на Стокова разписка, без да се виждат цените на стоките;
  • Зададени права на достъп до конкретна справка;
  • Справка за Продажбa на стока по цена под текущата зададена;
  • Превод на английски език.

Възползвайте се от тях още сега! 

Коментари

2018-01-17 11:49:00
Кирил Денков
Здравейте, как да направя детайлна справка на Разплащания