micro.bg
Регистрация

Добавени нови функционалности към 10.02.2021 г.

Акценти в новостите:

 

  1. Добавена е нова функционалност за работа с метод „Комбинирано плащане“ в Търговски екран. Това дава възможност сметките да бъдат разплащани с повече от един метод на плащане, например част от сумата в брой, останалата част с карта и т.н. За целта е добавена настройка в секцията „Настройки“ в Търговски екран  - „Използва се комбинирано плащане – ДА/НЕ“. Тази настройка е валидна за конкретното работно място. При използване на този метод  е необходимо, операторът да фиксира точни суми за всеки един от методите на разплащане.
  2. Добавена е нова опция за трансформиране на операция „Трансфер“ в операции  „Поръчка“ и „Продажба“.
  3. Добавено ново поле за филтриране на справки по създадена „Селекция стоки/услуги“. Селекцията е допълнително групиране на стоки, независимо от тяхната група. Селектирането може да бъде по даден признак, например производител, доставчик и т.н. Филтърът е добавен в справки: Наличност на стоки, Наличност към дата, Движение на стоки, Стоки по последен доставчик, Справка продажби, Доставки. Може да се филтрира о една или повече селекции.
  4. Направена е оптимизация в меню „Операции“ – „Импорт на операции от Excel файл“. При импортиране на файл към операции  „Продажба“, „Поръчка“ или „Оферта“ - колоната цена не е задължителна. Продажните цени на стоките са в съответствие с ценовата група на избрания партньор, обект или индивидуалната ценова листа, ако има такава.
  5. Добавена е нова опция за забрана на визуализирането на доставни цени на даден потребител в операции: „Трансфер“, „Брак“, „Изписване на стоки“, „Заявка за доставка“. Когато при задаването на правата на даден потребител е ограничен неговият достъп до доставни цени, в изброените операции, за него са видими само количества, без да са видими доставните цени. В съответните печатни документи към тези операции в колоните „Цена“ и „Обща сума“ се визуализира „N/A”.
  6. Предоставя се възможност за индивидуална промяна в дизайна на шаблоните на печатните документи срещу заплащане, което предварително се договаря с представител на Микроинвест ООД. Това не касае създаване на нов тип печатен документ.
  7. Добавен е нов филтър в списъка на всяка от отделните видове операции, като е въведена възможност за търсене по филтър  „Забележка в реда със стоката/услугата“. Това би било полезно, ако в това поле се записва сериен, партиден номер или срок на годност на стоката/услугата, за неговото проследяване в доставки и продажби;
  8. При създаване/редакция на операция, забележката към съответния ред със стоката, вече е видима. Визуализира се с по-малък и по светъл шрифт под името на стоката, без да е необходимо да се клика върху иконата за забележка ред по ред. Текстът, въведен в забележката на ред, ще се визуализира и в печатните документи;
  9. Добавен е нов филтър в списъка на всяка от отделните видове операции, с възможност за търсене по „Забележка към цялата операция“;
  10. В права на потребителите е добавена възможност да се ограничи потребител, така че да вижда само собствените си записи в „Касова книга“. Тази забрана се активира от Потребители – Редакция на права.

Коментари

Все още няма запитвания или коментари към тази статия

Micro.bg използва "бисквитки", за да подобри функционалности, да анализира трафика към сайта и да персонализира онлайн преживяването на всички потребители. Ако продължите без да променята настройките, ние ще приемем, че се съгласявате с нашите „бисквитки“ Научете повече.

Разбирам