micro.bg
Регистрация

Добавени нови функционалности към 10.03.2021 г.

За пореден път доказваме, че www.Мicro.bg е най-бързо развиващият се облачно базиран търговски софтуер в България. Само месец след като обявихме 10 ключови подобрения в програмата, днес Ви представяме нов дълъг списък с оптимизации. Вярваме, че вървим в правилната посока заедно с Вас!

 

Нови функционалности в Micro.bg към 10.03.2021г.

  1. Добавена е настройка за избор на клавиатура в „Търговски екран“  - работа с виртуална или физическа клавиатура. В случаите, в които „Търговски екран“ се използва на устройство с физическа клавиатура, е предоставена възможност, потребителят да избере предпочитан начин на работа. Тази настройка е индивидуална за работното място;
  2. Добавена е нова справка „Приходи/Разходи“, която обобщава информацията за разплащанията и вземанията от операции, за различните методи на разплащане и въведените в „Касова книга“ записи за приходи и разходи;
  3. В меню „Разплащания“ е добавен допълнителен критерий за филтриране  на "Само неплатени". Това подобрение позволява да се изключат от списъка всички редове със стойност „0“ в колона „Остатък“ (всички вече разплатени операции) и да се визуализират на екрана само редове с дължими плащания по тях;
  4. Меню „Номенклатури – Партньори“ - в картона на партньор е добавено поле „Кредитен лимит“, което позволява  да се фиксира парична стойност, до която е допустимо да достигнат неразплатените вземания на този партньор. Наличието на такъв зададен лимит, се отразява при създаване на „Поръчка“ и „Продажба“ към партньора. Системата сигнализира за достигане или надвишаване на кредитния лимит, като отчита под внимание и текущата операция. Програмата извежда предупреждение, но НЕ забранява извършването на операцията;
  5. Меню „Номенклатури – Партньори“ - в картона на партньор е добавено поле „Брой дни до дата на падеж“, което позволява при създаване на нова операция и избор или смяна на партньор, системата автоматично да определи датата на падеж, добавяйки към текущата дата зададения брой дни от полето;
  6. Добавени са нови филтри в част от наличните справки в секция „Таблични справки“ - „от час : мин“ , „до час : мин“, което дава възможност за по-конкретна извадка на информацията по време;
  7. Меню „Номенклатури – Партньори“ - в картона на партньор е добавен нов таб „Обекти на партньори“, в който се дава възможност да се въведат обектите (магазини/складове) на даден партньор. При създаване на операции „Поръчка“ и „Продажба“ , може да се конкретизира за кой обект на партньора се отнася операцията. По този начин се предоставя допълнителна информация при логистиката по изпращане и транспортиране на стоката. Когато е избран обект на партньор, в печатните документи „Поръчка“, „Стокова разписка“, „Приемо-предавателен протокол“ се визуализира името и адреса на избрания обект. Добавен е филтър по обект на партньор в  списък с операции в меню „Поръчка“ и „Продажба“. В справки „Продажби“ и „Продажби по партньори“ също е добавен филтър по обект на партньор. Филтрите работят, само при избран конкретен партньор. Избор на обект на партньор може да се използва и в меню „За мобилни търговци“;
  8. В меню „Разплащания - Настройки Фискален принтер - Сервизни функции“ е добавена възможност за повторен печат на последно издадения фискален бон. Повторният печат на последно издаден бон е еднократен;
  9. При определяне датата и часа на операциите, вече се отчита локалната часова зона за съответната държава, според  това как е дефинирана фирмата, включително и лятното часово време, ако има такова.

Коментари

Все още няма запитвания или коментари към тази статия

Micro.bg използва "бисквитки", за да подобри функционалности, да анализира трафика към сайта и да персонализира онлайн преживяването на всички потребители. Ако продължите без да променята настройките, ние ще приемем, че се съгласявате с нашите „бисквитки“ Научете повече.

Разбирам