micro.bg
Регистрация

Добавена функционалност „Работа в режим OSS” от 01.07.2021г.

Уважаеми потребители,

За пореден път доказваме, че www.Мicro.bg е най-бързо развиващият се онлайн складов софтуер в България. Продължаваме да създаваме нови функционалности и да отговаряме на динамично променящите се нови административни изисквания.

Добавена е функционалност за работа в програмата за всички потребители, регистрирани за режим на облагане с ДДС – OSS. В www.Мicro.bg са добавени следните новости:

 1. В меню „Администриране – Настройки“ е добавена нова секция „Регистрация по OSS”, необходимо е да се маркира дали ще работите по този режим;
 2. Предоставен е списък с държави по OSS. Следва да се маркират държавите, към които ще осъществявате продажби;
 3. Когато се издават Фактури, ДИ, КИ към продажби по OSS, е необходимо те да са от различен диапазон номерация, спрямо издаваните към момента. За целта, трябва да се създаде нов диапазон номерация за документ „Фактура“ от меню "За фирмата - Диапазони номерация Нов диапазон" и да се посочи новият номератор в секцията Регистрация по OSS;
 4. Добавен е бутон „Нова продажба по OSS” в меню „Операции – Продажби“ – използва се при създаване на продажби по режим OSS;
 5. След избор на нова продажба по OSS, следва да се избере Държава, в която е мястото на сделката от предварително дефинираните държави в Настройки;
 6. В колона „ДДС %“, автоматично се зареждат данъчните ставки на конкретно избраната държава. В някой от тях има повече от една ставка, като може да изберете коя да се приложи за продажбата от падащия списък.
 7. Въвежданите цени в продажбата са с валутата на държавата, с която е регистриран да работи потребителят в платформата www.Мicro.bg, т.е. цените са във валута BGN (ЛЕВА).
 8. При издаване на документи Фактура, ДИ, КИ, програмата автоматично взема от зададеният диапазон на номерация за документи, отбелязан в секция „Регистрация по OSS”;
 9. В списък с продажби „Операции – Продажби“ е добавена нова колона, в която се визуализира държавата, в която е направена продажбата по режим OSS;
 10. В списък с продажби „Операции – Продажби“ е добавен нов филтър „Държава“, за лесно и бързо търсене на продажни по място на сделката;
 11. В меню „Таблични справки“ е добавена нова секция „Продажби по OSS”, към която са създадени две нови справки „Регистър продажби по OSS” и „ДДС на продажби по OSS”;
 12. В меню „Таблични справки“ – „Експорт към Microinvest Делта Pro“, при дефиниране на счетоводни сметки е добавена нова сметка за ДДС - „Сметка ДДС по продажби по режим OSS”, като по подразбиране е добавена сметка 453/4.

Коментари

Все още няма запитвания или коментари към тази статия

Micro.bg използва "бисквитки", за да подобри функционалности, да анализира трафика към сайта и да персонализира онлайн преживяването на всички потребители. Ако продължите без да променята настройките, ние ще приемем, че се съгласявате с нашите „бисквитки“ Научете повече.

Разбирам