micro.bg
Регистрация

Добавени нови функционалности към 14.06.2022 г.

Уважаеми потребители,

Вече имате достъп до последните новости в онлайн складов софтуер www.Мicro.bg.

Нови функционалности в Micro.bg към 14.06.2022 г:

Създадена е нова опция за работа с „Търговци“. Това нововъведение е допълнение към функционалностите на софтуера, като ще подпомогне дейността на всички, които работят с търговски представители, дистрибутори, търговци и др. Платформата позволява да бъде зададен процент комисионна за дадения търговец и да се пресмятат дължими комисионни суми към него на база направените поръчки/продажби с негово участие. За стартиране на новия модул е необходимо да бъдат отбелязани няколко настройки:

 1. В меню „Администриране“ – „Настройки“, е необходимо да се отбележи опцията „Да“ в поле „Работа с търговци“;
 2. Данни за търговци се въвеждат в меню „За фирмата“ – „Търговци“. Създават се нови търговци като за тях се попълват данни за: Код, Име, % комисионна и Статус за активност;
 3. В меню „Номенклатури“ – „Партньори“ - в данните за партньор вече е налична опция за избор на търговец към дадения партньор. При операции с този партньор, ще се визуализират и данните за прикачения към него търговец. Полето е динамично и при създаване на операции с този партньор – търговецът може да бъде променян;
 4. Визуализацията на данни за търговци е видима в операции: „Продажба“, „Поръчка от клиент“, „Проформа фактури“.
 5. При създаване на операция и избор на партньор в нея, автоматично се зареждат и данните за отбелязан търговец, ако към партньора вече е зададен такъв или се избира търговец за конкретната операция от падащ списък с вече създадени данни за търговци.
 6. Създадена е нова секция справки в меню „Таблични справки“ – „Работа с търговци“. В нея са добавени следните справки:
 • Отчет по търговци“ – справката извежда информация за период за всички суми по поръчки, продажби, проформа фактури, стойност на платен оборот без ДДС и стойност на платен оборот с ДДС, както и % комисионна. Тази информация прави справката аналитична като позволява отчитане на комисионни суми към търговци, според Вашите нужди. Например: Може да се отчитат дължими суми към търговци по направени поръки или само по стойност на платен оборот и др.;
 • Партньори по търговци“ – тази справка позволява проследимост на всички клиенти на даден търговец, ценовите групи, с които работи партньора и др. Филтрите са динамични и позволяват селектиране по район, населено място, група партньори и др.;
 • Платен оборот по търговци“ – тази справка съдържа информация за платените продажби, за които има отбелязан търговец. Тя извежда данни за реални плащания с метод на плащане, номер на продажба, платени суми и % комисионна. Справката предоставя детайлна информация за стойността на всяка платена продажба и % на отстъпка към търговец, което прави бързо и лесно изчисляването на дължими суми към него за всяка отделна платена продажба;
 • Продажби по търговци“ – съдържа информация за всички продажби (без значение платени или не) към които има отбелязан търговец, данни за издадени фактури към тези продажни, каква част от продажбата е платена, остатък за плащане и др. Това позволява да се планират очаквани приходи по различните търговски представители;
 • Стоки по търговци“ – показва данни за отделните стоки, част от продажби, към които има отбелязан търговец. Справката визуализира детайли на продажбата по редове с отделни стоки, количества, продажна стойност и др. В тази справка се визуализират всички стоки по продажби с търговци без значение дали продажбата е разплатена или не.

Коментари

Все още няма запитвания или коментари към тази статия

Micro.bg използва "бисквитки", за да подобри функционалности, да анализира трафика към сайта и да персонализира онлайн преживяването на всички потребители. Ако продължите без да променята настройките, ние ще приемем, че се съгласявате с нашите „бисквитки“ Научете повече.

Разбирам