Регистрация

Уважаеми потребители на системата micro.bg,

Съгласно Наредба 18, срокът за привеждане на дейността на фирмите по изискванията на наредбата е 31.07.2020 година. Следователно този избор трябва да бъде направен най-късно до 31.07.2020 г. След тази дата, системата няма да разрешава никакви други действия, докато не се избере режим на работа. 

Този избор е задължителен и еднократен и  трябва да се вземе от потребител с ранг в системата "Администратор" или "Собственик".

 

При какви условия трябва да избера СУПТО?

Вие трябва да изберете СУПТО, ако в един или повече от вашите търговски обекти приемате плащания, за които се изисква издаване на фискален бон (в брой, с ваучер, кредитна или дебитна карта или други заместващи парични средства) и в този обект се използва Micro.bg или Axis Cloud.

Ако приемате плащания по банков път, ППП (съгласно Закона за пощенските услуги) или чрез лицензирани платежни оператори и за тях не изисква издаване на касов бон (не е налично ФУ в обекта), отговорете с НЕ – не представлява СУПТО.

 

Какви са разликите между двата режима?

 

Ако сте избрали режим „Системата НЕ представлява СУПТО“:

 1. Плащания по продажби, ще могат да се приемат само с начин на плащане „Банков път“, разплащанията към доставчици ще могат да се отразяват по всички дефинирани методи за разплащане;
 2. Системата няма налична опция за управление на фискално устройство и за издаване на фискални бонове или служебни такива. 

Ако сте избрали режим „Системата представлява СУПТО“:

 1. Въвежда се нова номенклатура „Работни места“. В нея се описват работните места, като за всяко място се указва номер на фискалното у-во, което ползва. Това е задължително изискване на Наредба Н – 18. Съгласно разпоредбите в одиторските справки, част от задължителните реквизити е наличие на дефинирано работно място.
 2. Въвежда се нова номенклатура „Потребители“. За всички потребители (служители) в секция „Потребители“, които са въведени в системата задължително се попълват:

-      Код на потребител. За всеки потребител се попълва полето Код (число от 1 до 9999). Този код се подава на ФУ при формиране на касов бон. По тази причина кодът на потребителя се съобразява и с настройките на ФУ (софтуера за настройките се предоставя от производителя), в които също се указва дали съответният оператор (служител) има съответните права, например за издаване на сторно бон;

-      Име, презиме и фамилия на потребител;

-      Работно място на служителя;

-      Длъжност на служителя.

 1. Връзка с Фискално устройство. Необходимо е задължително да се настрои връзката с фискално у-во. Изпълнява се от меню „Разплащания“ – „Настройки фискален принтер“. Подробни указания са налични в секцията за настройка на фискално устройство. Съгласно разпоредбите на Наредба Н – 18, потребителят НЯМА ПРАВО да издава ръчни фискални бонове в обект, в който използва СУПТО. Платформата трябва да управлява всички налични фискални устройства на територията на обекта.
 2. Тестов режим. Системата не може да се използва в режим на тест и обучение в рамките на търговски обект.
 3. Поръчка и Продажба:

-           Една продажба може да бъде записана, но не и приключена. Такава продажба остава неприключена до нейното потвърждаване. Тя може да бъде редактирана до момента на приключването й. Ако една продажба е създадена и записана, но неприключена - стоките в нея Не се изписват от склада, по нея не може да бъдат извършвани плащания и да бъдат отпечатвани документи (стокова разписка, фактура и др.);

-      Една продажба може да бъде приключена след маркиране на бутон „Приключване“. Тя остава заключена за редакция. Към нея може да се извършват плащания, да се издават печатни документи. При приключване отново се търси връзка с ФУ, независимо от избрания начин на плащане и само ако има такава, операцията се приключва.

 1. Плащания.
 1. Сторно.
 1. Премахва се възможността за създаване на продажба от секция „За мобилни търговци“. За целта може да се създаде поръчка, която в последствие да се трансформира в продажба.
 2. Премахва се Операция Авансово плащане! За същите цели може да бъде използвана стока, която е с наименование "Авансово плащане" и е дефинирана, като услуга. Така за нея няма да се води складова наличност. При получаване на авансово плащане, се оформя продажба на тази стока, на стойността на аванса, който е получен. По тази продажба, може да бъдат издадени фактура или фискален бон или и двете, в зависимост от начина на плащане. В последствие при оформяне на реалната продажба, стока "Авансово плащане" се добавя като ред в нея с отрицателна стойност (количество = -1).
 3. Групово плащане на избрани продажби може да се разплати само с плащане от тип „Банков път“.
 4. „Одиторски профил“. Автоматично се създава потребител „Одиторски профил“. Този потребител не може да се редактира, трие или да му се дават права. Когато служител на НАП желае достъп до този профил, необходимо е потребител с ранг „Собственик“ да влезе в системата и в секция „Потребители“ да кликне върху „Login As”.
  Одиторският профил има достъп до справочната и конфигурационната част на софтуера.

 

Micro.bg използва "бисквитки", за да подобри функционалности, да анализира трафика към сайта и да персонализира онлайн преживяването на всички потребители. Ако продължите без да променята настройките, ние ще приемем, че се съгласявате с нашите „бисквитки“ Научете повече.

Разбирам